Tájékoztatás adományozásról

Tájékoztatás adománykérőknek és adományozóknak

A Családi Háló Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) ezúton tájékoztatja az Alapítványhoz forduló adománykérőket (a továbbiakban: Adománykérő) és adományozókat (a továbbiakban: Adományozó) az adománygyűjtés folyamatáról és feltételeiről.

Az Adománykérő írásban, az Alapítvány honlapján megtalálható űrlap kitöltésével veheti fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal.

A kapcsolatfelvétel során az Adománykérő köteles a valóságnak megfelelően megjelölni az adománykérés pontos okát és körülményeit, szükség esetén az ezt igazoló iratok csatolásával.

Az Adománykérő az adatok megadásával, illetve az iratok megküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány ezen adatokat az adománygyűjtés érdekében a szükséges mértékben és időtartamban kezelje, és azokat a szükséges mértékben és időtartamban közzétegye.

Az Alapítvány saját döntése alapján határoz minden egyes adománykérés kapcsán annak támogathatóságáról.

Amennyiben az Adománykérő által megjelölt adománykérés kapcsán az Alapítvány nyilvános adománygyűjtést kezdeményez, úgy az Adománykérő tudomásul veszi, hogy az Alapítvány a honlapján és/vagy Facebook oldalán, az Adománykérő által megadott adatok alapján cikket jelentet meg az Adománykérő által kezdeményezett adománygyűjtésről. Az Adománykérő és az Adományozó tudomásul veszi, hogy az adománygyűjtés során befolyt összegek az Alapítvány bankszámlájára kerülnek befizetésre, ahonnan azokat az Alapítvány – az Alapítvány és az Adománykérő eltérő megállapodása hiányában – az Adománykérő saját nevén lévő bankszámlájára utalja tovább, az adománygyűjtés lezárultakor.

Az Adománykérő és az Adományozó tudomásul veszi, hogy a cikk megírása és közzététele kapcsán az Alapítványnak költsége merül fel, ezért az Alapítvány jogosult az adománykérés kapcsán befolyt összegből ezeket a költségeket levonni. Az Adománykérő és az Adományozó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adománykérő a cikk megjelenése kapcsán kifogással él, és/vagy kéri a cikk eltávolítását, úgy az Adománykérőt terheli az ezzel kapcsolatban az Alapítványnál felmerült költség és kár, amelyet az Alapítvány jogosult az adománykérés kapcsán befolyt összegből levonni.

Az Adománykérő és az Adományozó tudomásul veszi, hogy az Alapítvány indokolt esetben, saját döntése alapján jogosult határozni az adománygyűjtés felfüggesztéséről és/vagy megszüntetéséről. Ebben az esetben az Adománykérő és az Adományozó nem jogosult kártérítés, vagy egyéb jogcímen igényt érvényesíteni az Alapítvánnyal szemben.

Az Adománykérő és az Adományozó tudomásul veszi, hogy az adománygyűjtés felfüggesztése és/vagy megszüntetése esetén, vagy amennyiben az adománykérés kapcsán az Adománykérő valótlan adatokat ad meg az Alapítvány részére, és/vagy az Alapítványt bármilyen módon megtéveszti, úgy az Adománykérő nem jogosult az adománygyűjtés kapcsán befolyt összegre, továbbá ebben az esetben az Adománykérőt terheli az ezzel kapcsolatban az Alapítványnál felmerült költség és kár. Az Adománykérő és az Adományozó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben az adománygyűjtés során befolyt támogatás összege az Alapítvány saját döntése alapján visszautalásra kerül az Adományozó részére (ennek feltétele, hogy az összeg egyértelműen beazonosítható módon az adott adománygyűjtés kapcsán került megfizetésre, és az Alapítványnak rendelkezésére áll minden, az összeg visszautalásához szükséges adat), vagy azt az Alapítvány a működési költségeire fordítja; ezen utóbbi esetben az Adományozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult az Alapítványtól az adomány összegét visszakövetelni, vagy az Alapítvánnyal szemben bármilyen jogcímen igényt érvényesíteni.

Az Adományozó az adomány összegének befizetésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány az Adományozóhoz köthető adatokat az adománygyűjtés, illetve az adomány esetleges visszafizetése érdekében, a szükséges mértékben és időtartamban kezelje.

Az Adománykérő és az Adományozó tudomásul veszi, hogy köteles megőrizni az Alapítvány jóhírnevét, és köteles tartózkodni az Alapítványt érintő negatív nyilatkozatoktól; ezen rendelkezés megsértése esetén az Adománykérőt, illetve az Adományozót terheli az ezzel kapcsolatban az Alapítványnál felmerült kár. Az Adománykérő az adománykérés kezdeményezésével, illetve az Adományozó az adomány összegének a befizetésével a jelen tájékoztatóban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

Hatályos 2022. január 1. napjától.