A CSALÁDI HÁLÓ EGÉSZSÉGNEVELŐ, SZOCIÁLIS, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY


tartós, általános közhasznú céljai:

 

A család értékének, mint az egészségesen működő társadalom alapkövének megerősítése és a családok életszínvonal-emelésének, életminőség-javításának, egészség-megőrzésének segítése információkkal, képzésekkel, programokkal, rendezvényekkel, együttműködve lakossággal, a kapcsolódó területeken tevékenykedő civil szervezetekkel, orvosszakmával, oktatási intézményekkel, a mindenkori kormányzattal, minisztériumokkal, parlamenti bizottságokkal, önkormányzati testületekkel, a kisebbségi, valamint hátrányos helyzetű csoportokat összefogó szervezetekkel, határon túli magyarsággal, valamint a határon túli kapcsolódó tevékenységet felvállaló alapítványokkal és egyéb szervezetekkel.

 

 

B.) Az Alapítvány tartós, közhasznú célját részleteiben az alábbi konkrét tevékenységekkel

      valósítja meg:

·        Az Interneten keresztül hazai és nemzetközi, határon túli magyaroknak, nagy tömegeket elérő, rendszeres információk biztosítása az alábbi területekre:

o   A családok életminőségének javítása: a család egészségi állapotának javítása, az egészségkárosodás (civilizációs és népbetegségek, szenvedélybetegségek, ételallergiák és érzékenységek stb.) megelőzése érdekében egészséges, környezettudatos, mozgásorientált életmódra való nevelés prevenciós, egészségtudatot erősítő programok kidolgozásával, rendezvények, szűrővizsgálatok szervezésével, tájékoztató kiadványok megjelentetésével.

o   Orvosszakmával való szoros együttműködés.

o   A jelzett témakörökben kérdésekre adott szakértői válasz, illetve rendszeres szaktanácsadás

o   Szakemberek részére szakanyagok biztosítása

o   A családtagok közös, az összetartást erősítő szabadidős tevékenységének elősegítése kulturális és szabadtéri, terápiás programok szervezésével.

o   A hasonló helyzetben lévő családok, kapcsolódó területen dolgozó civil szervezetek, szakértők közti személyes kapcsolatok, információáramlás és tapasztalatcsere kialakulásának elősegítése, erősítése programok ajánlásával, online és offline (elektronikus és nem elektronikus) megjelenési lehetőségek biztosításával, rendezvények szervezésével, családi információs központként való működés keretében az egyenlő esélyek jegyében.

o   Édesanyák munkaerőpiacra való visszajutásának elősegítése.

·        Önkéntesek bevonása az alapítvány munkájába.

·        Az alapítvány céljaival kapcsolatos tanácsadás

·        A kuratórium munkáltatói jogokat gyakorolhat.

·        Az arra rászorult magánszemélyek részére esetlegesen alapanyagok juttatása, és egyéb, az alaptevékenység pontjaiban felsorolt bármilyen juttatás biztosítása – kiemelten:  szűrővizsgálatokon való részvétel biztosítása

·        Az állandó, interaktív kapcsolattartás érdekében, önkéntes online szakértők és adatgyűjtők részére otthoni internet hozzáférés költségének biztosítása, szükség esetén a hardver biztosítása és karbantartása.

·        Az online feladatokhoz kapcsolódó, a technikai kornak megfelelő eszközök biztosítása a munka megfelelő színvonalú elvégzéséhez.

·        A tevékenységekről információs tájékoztató anyagok készítése és eljuttatása a rászorultak, illetve az érdeklődők részére (kép- és hanganyagok, könyv, prospektus forma stb.). Ezen anyagok előállítása, forgalmazása, szerkesztése.

·        Hazai és nemzetközi ankétokon, előadásokon, kongresszusokon való részvétel biztosítása kiemelten utazási, regisztrációs, részvételi díj, szakanyag, napidíj, szállás és egyéb, ehhez kapcsolódó járulékos költségek biztosítása.

·        Rendezvények kiállítások tartása szervezése és lebonyolítása szakemberek, érdeklődők és a tevékenység célcsoportja részére, szakkiállításokon való részvétel.

·        Egészséges táplálkozással kapcsolatos, valamint betegségből adódó diétás étkezés felvilágosító munkálatai, ezekkel kapcsolatos alkalmi kóstolók, technikai és főzés-bemutatók, szervezése, megtartása, lebonyolítása, és a főzési alapanyagok beszerzése.

·        A kuratóriumi tisztségviselők részére tiszteletdíj nyújtható, illetve a feladathoz kapcsolódó költségtérítés biztosítható.

·        A minél szélesebb rétegek eléréséhez hasonló feladattal rendelkező nonprofit, illetve forprofit szervezetekkel való együttműködés és részükre történő esetleges szolgáltatásnyújtás illetve szolgáltatás igénybe vétele.

·        Szakanyagok fordítása, publikálása

·        Külföldi társlapokkal, társoldalakkal, szakértőkkel, szervezetekkel történő együttműködés

·        Táborok tartása (diéta, mozgásterápia, egészséges életmód, stb.)

·        Hátrányos helyzetű és csonkacsaládok esélyegyenlőségének elősegítése.

·        Pályázati források felkutatása, támogatók keresése, adománygyűjtés.

·        pályázatok kiírása, ösztöndíj-, szociális segély kifizetése, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás