Név:  Családi Háló Egészségnevelő, Szociális, Oktatási és Kulturális  Közhasznú Alapítvány
Székhely:  1163. Budapest, Kisterenye utca 52.
Kapcsolattartó:  Németh Gábor Zsoltné
Telefon:  0620/964-7501
Fax:  061/403-0512
E-mail:  info@csaladihalo.hu
Web:  http://www.csaladihalo.hu
Bejegyzési végzés száma:  11. Pk. 60.894/2007/2.
Nyilvántartásba vétel:  2007.december 7.
Jogerőre emelkedés:  2008.január 3.
Nyilvántartási szám:  10443
Az Alapítvány közhasznú jogállása:  Az Alapítvány nyitott; önálló jogi személy, közhasznú szervezet.
Alapító okirat kelte:  2007. december 6.
KSH jel:  18195682-9499-569-01
Adószám:  18195682-2-42
Számlavezető:  Raiffeisen Bank
Számlaszám:  12011409-00175039-00100004
Alapító:  Bohdaneczky Éva
A kuratórium elnöke:  Németh Gábor Zsoltné
   
 Közhasznúsági jelentés: kozhasznusagi_jelentes2009.zip
  Közhasznúsági jelentés 2010